یک متخلف دیگر در سازمان تدارکات پزشکی بازداشت شد

به گزارش جهان نيوز، یکی از افراد پشت پرده تخلفات سازمان تدارکات پزشکی بازداشت شد. هفته گذشته نیز فرجی مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی به علت خرید و واردات یک داروی خاص بازداشت شد. هر چند یک هفته از …

ادامه مطلب »